Strona główna MRoOZE

Kartezjusz - " wątpię więc myślę; myślę więc jestem a Korczak - "twórcze nie wiem"
Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami
- Edsger Wybe Dijkstra

SageMath i inne z konferencji

Do obliczeń matematycznych - Sage Math, zrobiony w Pythonie
Ściągnąć z http://www.sagemath.org/
Lub utworzyć konto i korzystać z chmury: https://cocalc.com/  (logowanie może by c przez G)
Animacje w Sage.
Rozwiązywanie równań: solve(x^3-2*x-4==0, x^2-4*x==3,x)
Sage od zera: https://sage2.icse.us.edu.pl/home/pub/51/
Dokąd dojdzie Pi? n(pi, digits=10000)

Bardzo popularne WolframAlpha

Mapa kariery

Proszę o przejrzenie programu, na razie w wersji beta, zobaczyc do jakich zawodów można się przygotowywać, jak długo to potrwa i jakie jest na te zawody zapotrzebowanie społeczne.
http://mapakarier.org/v4/#/?_k=fq78hq

Scientix, 26 kwietnia 2016

1. Warsztaty biologia i chemia

 Tworzenie własnych QR codów do zagadek i potem robienie zagadek.

1-szy rysunek dla ucznia, 2-gi wzorzec dla nauczyciela.
Można zamalowywać różnymi kolorami, wystarczy że zamaluje się same cyferki.

Rozmnażanie bakterii, 1 klasa gimnazjum, wzrost bakterii, ewolucja, gra

krzyżówki genetyczne

Infografiki, założyć konto (np. przez google)

Sekcja żaby, (darmowa tylko żaba)

Chemia
MolView.org, z lewej obszar roboczy do robienia struktur, z prawej do okręcania, zmiany w menu Model (u góry), na początek wczytuje się cząsteczka kofeiny. W opcji jmol MEP surfice..widzimy jakie mamy ładunki i tam też?
Swoje zaczynamy od wrzucenia do kosza i potem robimy swoją cząsteczkę. Można skorzystać z trzech baz danych np. PubChem Compounds, można wpisać np. hemoglobin i tę bazę danych.
Jest też DNA. Są tez kryształy, np. wyszukać sodium chloride w 3 bazie danych
Chemia w KhanAcademy

Wielkie narzędzie do modelowania w chemii
Adresy do chemii zebrane na tablecie M.Ch
================================================================
2. Warsztaty FIZYKA

Fizyka na miarę XXI wieku

Multimedialny podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej,

ponad 100 ćwiczeń, kilkadziesiąt animacji i mnóstwo filmów (z prawej strony ikona filmu, zielony przycisk), wirtualne laboratorium fizyki.

Ćwiczenia wirtualne

haslo wlf2013 

Laboratorium zdalne, trzeba się zalogować; zarezerwować termin